Licenční a obchodní podmínky


1. Smluvní strany

Provozovatelem webových stránek vouchery.sije.cz/masaze/, je Václav Černý, provozovna: Gočárova třída 1517, Hradec Králové, 500 02, IČ: 46493077 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá (dále jen „Zákazník“).

2. Podmínky uzavření smlouvy

Zákazník přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů bere na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi a bude vázán touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupuje při využívání těchto stránek.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Potvrzením objednávky na webových stránkách Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií na webových stránkách Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (login, který je totožný s jeho e-mailovou adresou a heslo) do chráněné části webových stránek Provozovatele, odkud může spravovat: své kontaktní údaje, editovat vstupní heslo, zadávat objednávky, prohlížet historii vlastních objednávek a má přístup k vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.

3. Ochrana osobních údajů a odpovědnost provozovatele

Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů činí opatření k ochraně osobních údajů svých klientů v rozsahu podmínek stanovených zpracovatelům osobních údajů. Provozovatel však nenese odpovědnost za neoprávněné zachycení nebo uložení osobních údajů zadávaných na veřejné internetové síti v souvislosti s používáním stránek sunphotostock.com nebo při elektronické komunikaci s Provozovatelem třetí stranou. Provozovatel činí opatření k zabezpečení stránek. Přesto nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele stránek způsobené nesprávným užíváním webu, virem nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele či třetí strany.

Provozovatel nenese odpovědnost za dočasnou nefunkčnost stránek způsobenou z důvodu technické poruchy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení provozu nebo přerušení provozu on-line služby bez předchozího upozornění a uživateli po tuto dobu nevzniká nárok na žádné náhrady nebo kompenzace.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Provozovatel aktualizuje, doplňuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli odstranit nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přes maximální snahu nemůže Provozovatel garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

4. Poskytované služky a platnost voucheru

Voucher je možné objednat pouze pro níže uvedené služby:

4.1. Klasická švédská masáž
4.2. Manuální lymfatická masáž
4.3. Kraniosakrální terapie

Univerzální voucher na uvedenou cenu může být využit pouze pro výše uvedené služby.

Každý voucher je platný 6 měsíců ud potvrzení objednávky.

5. Objednávání

Zákazník může vytvořit novou objednávku pomocí nákupního košíku.

V nákupním košíku je možné ovlivnit budoucí podobu voucheru a to jméno, počet stejných voucherů, viditelnost obrázku a v některých případech viditelnost ceny.

Nepřihlášený uživatel vytvořením nové objednávky, také tuto objednávku okamžitě potvrzuje. Z důvodu ochrany před roboty je pro nepřihlášeného uživatele třeba ještě vyplnit ochranný kód.

Přihlášený uživatel po vytvoření nové objednávky může ještě v ní odebírat a obnovovat celé její položky a uplatnit slevu, pokud obdržel slevový kupón. Přihlášený uživatel tedy ještě může ovlivnit cenu celé objednávky. Platnou se pro přihlášeného uživatele objednávka stává až po jejím potvrzení.

6. Uhrazení ceny objednávky

Potvrzením objednávky je objednávka uzavřena a probíhá čekání na platbu. Zaplatit je možné dvěma způsoby a to převodem na bankovní účet v České republice, nebo pomocí služby Moneybookers.

7. Uplatnění a kopie voucheru

Voucher může být uplatněn po předchozím objednání, telefonicky nebo e-mailem.

Držitel se při prvním uplatnění prokáže předložením voucheru a jeho čárový kód je porovnán se seznamem přidělených čárových kódů, který má u sebe Provozovatel a v případě shody je držitel voucheru přijat. V opačném případě je držitel voucheru odmítnut.

Na voucher jsou zaznamenávány jednotlivé návštěvy a jeho zbývající hodnota.

Je povoleno vytisknout pouze jeden výtisk voucheru. Uznána bude pouze tento výtisk. O využívání voucheru vede Provozovatel svoji evidenci.

8. Místo plnění

Vzhledem k povaze poskytovaných služeb, je možné plnit pouze v Hradci Králové.

9. Platnost

Výše uvedené obchodní a licenční podmínky nabývají platnosti 19. listopadu 2012 a jsou platné do odvolání.

10. Vrácení zboží

Provozovatel poskytuje na svých webových stránkách takové zboží, které lze opakovaně vytisknout. Vrácení voucheru je z tohoto důvodu možné až po skončení jeho platnosti a následující 3 měsíce. Zákazník se zavazuje v případě vrácení zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 25% prodejní ceny voucheru. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

11. Výzva

Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme Vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.